Dây Chuyền Phân Loại Sản Phẩm

Liên hệ

Dây Chuyền Phân Loại Sản Phẩm là dây chuyền hoàn toàn tự động dùng để phục vụ và hỗ trợ cho dây chuyền phân loại – đóng gói, chế biến, xuất nhập kho hàng và các bưu kiện. Dây chuyền phân loại sản phẩm theo mã vạch, kích thước, khối lượng, màu sắc và các tiêu chí theo yêu cầu khách hàng với độ chính xác và mức tự động hóa cao.

Dây Chuyền Phân Loại Sản Phẩm

Liên hệ

0938.233.356
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon